Doc. Ing. Miroslav Barvíř, CSc                                             V Brně  1.12 2003.

Kobylín 6,     Brno - Soběšice  644 00

e-mail:  barvirpavel@iol.cz

http:      web.telecom.cz/barvir/miroslav/

tel.:        541 238 715

 

         Výzva či upozornění.

 

         Při pedagogickém zpracování rozvoje současných metodik  managementu bych rád upozornil na prioritní přínosy Tomáše a Jana Bati, jež se s překvapující shodou vyskytují v pracech autorů, kteří je evidentně necitují a nemohli se ke svému věku seznámit s realitou v těchto závodech. Udivuje filozofická shoda jejich přístupů a zároveň okolnost nevyužití či opomenutí počitačového potenciálu příčinného řízení baťových závodů.  Mám na mysli  práce:

 

·       Drucker P.F. - knihy publikované v letech 1992 -1994 a uvedené v odkazech práce - „Provázanost ekonomické teorie s přístupy Tomáše Bati“ na výše uvedené internetové adrese

·       Reich R.B.: Dílo národů - překlad z originálu The Work of Nations - Prostor Praha 1995

·       Reich R.B.: V pasti úspěchu - překlad The Future of Succes, Working and Living in the New Economy - Prostor Praha 2003

·       Reich R.B.: Slušná společnost - překlad z angličtiny - Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Praha 2003

·       Handy Ch.: Hlad ducha - The Hungry Spirit. Beyond Capitalism - a Quest for Purpose in the Modern World - Management Press 1999 Praha

·       a  .........

               

                V těchto nově vydávaných knihách se podrobně popisují observativní poznatky z managementu, ale nevytváří se algoritmický pohled na tuto problematiku. Považuji za žádoucí do budoucna soustřeďovat pozornost na  odbornou literaturu z oboru managementu s výraznou příčinnou podporou matematiky. Je třeba využít počítačů pro hledání synergetických přístupů při určování optimálního řízení systémů metodikou modelování.

         V poslední době vyšla kniha M. Kutzbel „Baťov systém riadenia“, která s  vynikající kvalitou a úspornosti (96 stran), observativním způsobem popisuje baťovskou filozofii. Autor vydal též vzdělávací CD ROM „BAŤA“ za 599.- Sk. V případě zájmu možno se kontaktovat na e-mailové adrese   mkutzbel@fimex.sk.

         Velmi rád uvítám Vaši nabídku k prohovoření nastupující příčinné problematiky při řízení ekonomických systémů. Budu vděčen i za odkazy na prameny, kde se popisuje tento přístup řešení.