Provázanost ekonomické teorie s přístupy Tomáše Bati.

Doc. Ing. Barvíř Miroslav CSc.

Summary.

The paper deals with the approaches of the Baťa company to optimize its internal production controlling structure in the years 1920 - 1939. This period was the best one in progressive development of the company. At that time, the company was decomposed into economically independent units, mutually cooperating within a broader organisation. This was an ingenious idea.

The function of these units can be described using models of 2nd order dynamic systems. This type of models has been thoroughly analyzed in natural as well as technical sciences. The methods, used in describing the behaviour of these systems are appropriate for economics, too. The governing differential equations, generally nonlinear, are solved by means of computer simulation. By applying this approach in describing economical systems, economics ranges among natural sciences.

The ideas of Thomas Baťa anticipated the above mentioned approaches. His way in controlling the company´s organization is reflected in contemporary economic literature. Particularly P.F.Drucker shows the close relation of Thomas Baťa ideas to up-to-date approaches in economics. Undoubtedly Thomas Baťa contributed to the development of economics and for good reasons he deserves the attention of specialists.

Conclusively the paper shows that all social and economic systems treated as dynamical systems are mutually, in a complex way, interconnected. The future requires education of new communicative synergetic specialists.

Key words:

dynamical systems behaviour, economic system model, unified system of economic units, Baťa´s organization control methods

Úvod.

Je velmi zajímavé sledovat, jakých metod a postupů použil Tomáš Baťa ve dvacátých letech, jež mu umožnily rozvinout výrobu obuvi na světovou úroveň a rozšířit svou organizaci do celosvětově globálního významu. Rozvoj závodu začal v době, kdy počet světových výrobců obuvi nebyl tak velký, takže mezinárodní finanční a konkurenční tlak na jeho výrobu nebyl tak zdrcující. V současné době je světový trh již rozdělen a je velmi obtížné prosadit se svými výrobky do požadovaných rozdělených sektorů. Navíc v situaci, kdy tyto sektory pečlivě dozorují nesmírně silné finanční jednotky. Proniknout je možné jen s vynikajícím výrobkem v kvalitě a ceně. Situaci současných českých výrobců navíc v devadesátých letech zkomplikoval přístup k privatizaci, který zejména velké organizace vyřazoval z konkurenčně schopného prostředí a dovolil nástup často podnikatelsky neschopnému managementu do privatizovaných podniků.

Základním prvkem rozvoje závodů Tomáše Bati bylo obsazení vhodného sektoru kvalitním výrobkem a bezkonkurenční službou veřejnosti. V oblasti vlastní výroby to bylo rozhodnutí o důsledné dekompozici celého podniku na jednotlivé dílny s plnou hospodářskou odpovědností za zisk a ztrátu v úrovni jejich hospodářské činnosti. K zajištění tohoto úkolu bylo nutné, aby prognostická a účetní evidence byla tak vysoce organizovaná, aby v krátkých časových intervalech umožňovala finanční vyhodnocení činnosti každého oddělení. Od dvacátých let bylo organizováno sledování výroby a prodeje v týdenních intervalech pomocí výpočetní techniky. Všechny hospodářské výsledky dílčích oddělení byly finančně sledovány na kontech v ústřední firemní účtárně.

Principy použité Tomášem Baťou v minulosti jsou tak progresivní, že jím použité metody bezesporu patří ke špičkovým přístupům využití managementu a marketingu i v současnosti. Ukazuje se, že systémová dekompozice podniku na co nejjednodušší systémy umožňuje zavést do studia dynamického chování ekonomických systémů příčinný vliv spolupracujících systémů a otevírá nám nové možnosti i do budoucnosti. Zároveň se v důsledku rozvoje výpočetní techniky otvírají možnosti řízení nesmírně složitě provázaných systémů pomocí modelů v společensky vyladěném a harmonizovaném režimu.

Rozdělení podniku na jednotlivé dílčí články velmi připomíná strukturu technických  přírodovědných systémů, které se v této dekompozici podrobují analytickému vyšetření. Nabízí se proto možnost využití matematického aparátu teorie systémů i pro zpracování ekonomických systémů. Toto pojetí se historicky ukázalo velmi užitečné při pronikání k metodice správného chování dynamického systému. Genialita Tomáše Bati byla v tom, že instuitivně využil této metodiky dekompozice k podpoře rozvoje svého podniku.

Pokusíme se upozornit na nevyužité možnosti aplikace analytické dynamiky při rozborech chování ekonomických systémů, které v praxi byly realizovány Tomášem Baťou.

Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
Kapitola 6
Kapitola 7
Kapitola 8
Závěr