Vítejte na stránce

Doc. Ing. Miroslava Barvíře CSc.

Kdo jsem :

barvir.mirek@e-mail.cz
http://barvir.miroslav.sweb.cz

Vyučil jsem se elektromechanikem u fy Baťa a současně absolvoval Baťovu školu práce. Pracoval jsem v MEZu Mohelnice jako technik v oblasti točivých strojů. Po absolvování VTA v Brně jsem pracoval v ÚVR Opočinek (při Tesle Pardubice) v oboru regulace a výpočetní technice. Poté jsem pracoval jako pedagog na VUT Brno, Ústav automatizace a měřící techniky, v oboru modelování a technická kybernetika.

Mohu Vám být nápomocen v oblasti modelování dynamických mechanických, elektrických, hydraulických a ekonomických systémů (výrobních i finančních).

V důchodovém období se soustřeďuje má pozornost na synergetiku dynamických systémů založených na problematice energetických zákonů. O syntéze optimálního řízení budu veřejnost informovat v dalších publikacích na této stránce.

Co na stránkách naleznete:

Datum publikování

Skriptum :

  1. Poznámka k metodice vytváření fyzikálních analogií

publikováno dodatečně

  2. O analogii dynamiky ekonomických systémů s klasickou analytickou dynamikou

20.4.2007

  3. Ke koncepci vysokoškolského vzdělávání

 

  4. O vazbách mezi výrobními a finančními systémy

 

  5. Problematika modelování výrobních systémů

 

  6. Princip modelů tržního prostředí

 

  7. Jaký význam má analytická dynamika pro studium zákonů chování ekonomických systémů?

 

  8. K zapomenutému teoretickému odkazu Tomáše Bati

 

  9. Systémové přístupy v období modelového myšlení

 

10. Provázanost ekonomické teorie s přístupy Tomáše Bati

 

11. Odraz přírodovědných zákonů v řídící práci Tomáše Bati

8.5.2001

12. Význam globalizačních principů na rozvoj společnosti. 

13.5.2001

13. Synergetický přístup k řízení dynamických systémů.

29.8.2002

14. Konec (nejen) ševců v Čechách

12.12.2002

15. Využití synergie v prognóze dynamických trajektorií

7.5.2003

16. Synergetický přístup syntézy optimální trajektorie

12.11.2003

17. Výzva či upozornění

12.12.2003

18. Příklad synergetického řízení

7.4.2004

19. Lidský prvek v systémech řízení

10.5.2004

20  Modelové metody řešení okamžitého zisku

12.4.2005

21. Modelový příklad syntézy systému

5.5.2005

22. Dynamika přírodních a společenských věd

6.7.2005

23. Diskuzní problematika k příspěvku "Dynamika přírodních a společenských věd"

14.5.2006

24. Návrh výzkumného záměru "Synergetika dynamických systémů"

19.5.2006

25. Je možno využít k zdokonalení veřejné správy přístupy Tomáše Bati?

20.11.2006

26. Synergie jako základ moderního řízení

7.4.2008

27. Dílo Tomáše Bati?

2.12.2008

28. Ekonomie jako příčinná přírodní věda

4.12.2009

29. Syntéza fyzikálního optimálního systému

24.1.2011

 

30. Přístup Tomáše a Jana A. Bati k řízení složitých systémů

17.7.2012

 

31. Optimální řízení dynamických systémů

17.6.2014

jste návštěvník číslo
 


(C) 2001 Doc. Ing. Miroslav Barvíř CSc.